Новини

Повідомлення Про проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ»
6 березня 2019
Проекти рішень щодо питань, включених в порядок денний Загальних зборів акціонерів, призначених на 17 квітня 2019 р.
6 березня 2019
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах, скликаних на 17.04.2019р.
6 березня 2019
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 27.02.2019
6 березня 2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17 жовтня 2018
Річний звіт наглядової ради за 2017 рік
4 травня 2018
ПРОТОКОЛ №35 річних загальних зборів акціонерів
4 травня 2018
Особлива інформація емітента
27 квітня 2018
Аудиторський висновок щодо консолідованої фінансової звітності ПАТ "Київпроект" за 2017 рік
25 квітня 2018
Консолідована фінансова звітність ПАТ "Київпроект" за 2017 рік
25 квітня 2018
Страницы: 1 2 3 4 5 6 ... Предыдущая В конец