Новини

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - річні дистанційні загальні збори акціонерів дата проведення загальних зборів - 23.04.2024

 Формат PDF (Електронний цифровий підписта формат Microsoft Word

11 квітня 2024