Новини

ДО УВАГИ!!

З технічних причин в Повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» (код за ЄДРПОУ 04012780), опублікованого в «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 51 від 16.03.2017 року, було допущено технічну описку відносно часу початку загальних зборів.
Чергові (річні) загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» відбудуться «19» квітня 2017 року о 12-00 год.

29 березня 2017